NETRF

Balya Filesine Yenilikçi Bir Alternatif

Korozo’dan, tarım ürünlerinin balyalanmasında silaj filmler ile tam uyumlu, geri dönüştürülebilir, geleneksel balya filesine alternatif yenilikçi bir ürün: Koro-Netrf.

KORO-NETRF'NİN Avantajları
  • 5 katmanlı koekstrüze blown film.
  • Balyayı daha sıkı sardığından ve hava ile teması azalttığından, iyileştirilmiş silaj kalitesi.
  • Balya üzerinde ekstra film olması; haşarat vb. engelleyerek foraj kalitesini ve karlılığı arttırır.
  • Hasat ürünlerine plastik parçaların karışma riskini azaltarak, hayvan sağlığını korur.
  • Balyalar açılırken silaj film ve filenin ayrıştırılmasına gerek olmadığından iş gücünde tasarruf sağlar.
  • Farklı kalınlık ve renklerde sunulur.
  • Silaj film ile birlikte %100 geri dönüştürülebilir.